Think

Có Chúa không?

Trong lịch sử, đã có rất nhiều nhà thần học, khoa học từng đưa ra các lập luận để chứng minh sự tồn tại của …
XSTK

Xác suất là gì?

Xác suất của một sự kiện là khả năng xảy ra sự kiện đó Hiểu xác suất như thế nào? Xét về khía cạnh toán …
XSTK

Bài 11: Biểu đồ Scatterplot

Khái niệm Biểu đồ scatterplots được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa hai biến định lượng (quantitative variable) Cách đọc biểu đồ …
Fun

Chuyện cười: Xu nịnh

Một người giàu nói với một người nghèo: — Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao? Người kia nói: — Ông …
Fun

Chuyện cười: Anh ngốc

Anh Ngốc mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta chốt chuồng bò cẩn thận, sau đó còn đặt ngay cái chõng chắn …
Fun

Chuyện cười: Thầy đồ

Một thầy đồ có thói hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò mới hỏi: — …
Fun

Chuyện cười: Rắn cắn

Tí kể Tèo: — Thầy tớ dạy, nếu bị rắn cắn thì phải lấy dây cột chặt bên cạnh vết thương, để không cho nọc …