Fun

Chuyện cười: Anh ngốc

Anh Ngốc mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta chốt chuồng bò cẩn thận, sau đó còn đặt ngay cái chõng chắn …
Fun

Chuyện cười: Thầy đồ

Một thầy đồ có thói hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò mới hỏi: — …
Fun

Chuyện cười: Rắn cắn

Tí kể Tèo: — Thầy tớ dạy, nếu bị rắn cắn thì phải lấy dây cột chặt bên cạnh vết thương, để không cho nọc …