Learn to Think

101 câu hỏi triết học

Các triết gia là những người luôn luôn cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi triết học. Vậy một câu hỏi như thế nào thì được coi là một câu hỏi triết học? Các câu hỏi triết học có 3 đặc điểm sau đây: Thứ nhất, mang …
Triết học và tư duy phản biện

Đáp án phần 3

1- Cho lập luận sau: Mặt trời mọc lên ở đằng Đông mỗi ngày từ hàng ngàn năm lịch sửDo đó, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc Đây là kiểu lập luận DIỄN DỊCH hay QUY NẠP? a, Diễn dịch (deductive) b, Quy nạp (inductive) 2- Cho lập luận …