Thuật ngữ "fallacy" (nguỵ biện) có nguồn gốc từ chữ fallax (lừa mị) và động từ fallere (đánh lừa) trong tiếng Latinh. Đây là motoj khái niệm quan trọng trong cuộc sống con người, vì hầu hết tư duy con người đều tự đánh lừa chính mình cũng như đánh lừa người khác. Tâm trí con người không có sự hướng dẫn tự nhiên nào để đi đến chân lý, cũng không phải tự nhiên biết yêu mến sự thật. Điều tâm trí con người yêu thích là chính bản thân tâm trí, là những gì phục vụ lợi ích cho nó, những gì tâng bốc nó, những gì mang lại thứ nó muốn hạ gục và phá huỷ tất thảy những gì "đe doạ" nó. (Tham khảo Cẩm nang tư duy phản biện)