Category: Microsoft Excel

Excel cơ bản

Bài 5: In ấn trong Excel

Sau khi định dạng file Excel xong xuôi đâu đó rồi, nhiều người sẽ cần in file đó ra để báo cáo lên cấp trên. Vì vậy, in ấn là một kĩ năng excel cơ bản tiếp theo mà chúng ta cần nắm vững. In ảo (virtual printing) Cách tốt …
Excel cơ bản Microsoft Excel

Bài 3: Định dạng bảng tính Excel

Một kĩ năng Excel cơ bản nữa mà bất kì ai khi bắt đầu học học Excel cũng đều phải nắm vững đó là kĩ năng định dạng (formatting). Định dạng vốn dĩ đã rất quan trọng đối với các phần mềm như Word, Powerpoint thì đối với Excel nó …
Excel cơ bản

Bài 2: Thực hiện tính toán

Mục tiêu bài học: Giải thích cú pháp của những công thức và hàm cơ bản Sử dụng công thức và hàm để thực hiện các phép tính đơn giản Phân biệt giữa tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối Download file excel để thực hành: Thực hiện …
Excel cơ bản

Bài 1: Làm quen với Excel

Chào mừng các bạn đã đến với bài học đầu tiên của series Excel cơ bản. Mục tiêu bài học này là: Hiểu các thành phần chính trong giao diện người dùng của Excel Thực hành các thao tác điều hướng thiết yếu Thực hành nhập liệu cơ bản trong …