Category: Excel

Excel

Bài 5: In ấn trong Excel

Sau khi định dạng file Excel xong xuôi đâu đó rồi, nhiều người sẽ cần in file đó ra để báo cáo lên cấp trên. Vì vậy, in ấn là một kĩ năng excel cơ bản tiếp theo mà chúng ta cần nắm vững. In ảo (virtual printing) Cách tốt …
Excel

Bài 3: Định dạng bảng tính Excel

Một kĩ năng Excel cơ bản nữa mà bất kì ai khi bắt đầu học học Excel cũng đều phải nắm vững đó là kĩ năng định dạng (formatting). Định dạng vốn dĩ đã rất quan trọng đối với các phần mềm như Word, Powerpoint thì đối với Excel nó …