Category: Think

Think

101 câu hỏi triết học

Các triết gia là những người luôn luôn cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi triết học. Vậy một câu hỏi như thế nào thì được coi là một câu hỏi triết học? Các câu hỏi triết học có 3 đặc điểm sau đây: Thứ nhất, mang …
Think

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, cùng với mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy là hai vấn đề cơ bản của triết học. Sau đây tôi sẽ phân tích về vấn đề đầu tiên. Khái niệm vật chất và ý thức Tôi dành phần …