Category: Xác suất & thống kê

Xác suất & thống kê

Bài 12: Biểu đồ tần số tích lũy

Khái niệm Biểu đồ tần số tích lũy (cumulative frequency plots) biểu thị những thông tin dạng tích lũy. Nó thể hiện số lượng hay tỉ lệ những quan sát nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị cụ thể. Tần số và tần số tích lũy Trong một tập dữ …
Xác suất & thống kê

Bài 11: Biểu đồ Scatterplot

Khái niệm Biểu đồ scatterplots được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa hai biến định lượng (quantitative variable) Cách đọc biểu đồ scatterplots Một biểu đồ scatterplots bao gồm một trục X (trục hoành) và một trục Y (trục tung) và một loạt các chấm (dots). Mỗi …
Xác suất & thống kê

Bài 10: Biểu đồ Boxplots (box and whiskers)

Biểu đồ boxplots, hay còn được gọi là box and whiskers, là một loại biểu đồ thể hiện các khuôn hình của dữ liệu định tính (quantitative data). Cơ bản về boxplots Một biểu đồ boxplots chia tập dữ liệu thành các khoảng phần tư (quartiles). Phần thân của biểu …
Xác suất & thống kê

Bài 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

Một giả thuyết thống kê (statistical hypothesis) là một giả định về một tham số của tổng thể (population parameter). Giả định này có thể đúng hoặc không đúng. Kiểm định giả thuyết là tập hợp các bước mà nhà thống kê sử dụng để chấp nhận hay bác bỏ …
Xác suất & thống kê

Bài 3: Trung bình và trung vị

Trung bình (mean) và trung vị (median) là hai thước đo phổ biến nhất trong việc đo xu hướng tập trung (central tendency) của dữ liệu. Cách tính trung bình và trung vị Để tìm trung vị, việc đầu tiên là sắp xếp dãy số theo thứ tự từ nhỏ …
Xác suất & thống kê

Bài 2: Tổng thể và mẫu

Việc nghiên cứu thống kê liên quan trực tiếp đến các tập dữ liệu (dataset). Bài học này mô tả 2 kiểu tập dữ liệu quan trọng là Tổng thể (populations) và Mẫu (Samples). Cuối bài học sẽ là một ví dụ về cách lấy mẫu ngẫu nhiên bằng Excel. …
Xác suất & thống kê

Bài 1: Biến thống kê.

Biến thống kê là gì? Trong thống kê, một đại lượng sẽ được gọi là biến (variable) nếu đại lượng này có 2 đặc điểm xác định: Là một thuộc tính mô tả sự vật hiện tượng. Có thể nhận các giá trị có thể khác nhau tùy vào từng …