Category: XSTK

XSTK

Các quy tắc tính xác suất

Thông thường, chúng ta muốn tính xác suất của một sự kiện từ xác suất đã biết của những sự kiện khác. Bài này sẽ liệt kê những quy tắc quan trọng để tính xác suất Định nghĩa và ký hiệu Trước khi thảo luận về các quy tắc tính …
XSTK

Xác suất là gì?

Xác suất của một sự kiện là khả năng xảy ra sự kiện đó Hiểu xác suất như thế nào? Xét về khía cạnh toán học, xác suất một sự kiện xảy ra được biểu thị bằng một con số giữa 0 và 1. Xác suất của sự kiện A …
XSTK

Bài 12: Biểu đồ tần số tích lũy

Khái niệm Biểu đồ tần số tích lũy (cumulative frequency plots) biểu thị những thông tin dạng tích lũy. Nó thể hiện số lượng hay tỉ lệ những quan sát nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị cụ thể. Tần số và tần số tích lũy Trong một tập dữ …
XSTK

Bài 11: Biểu đồ Scatterplot

Khái niệm Biểu đồ scatterplots được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa hai biến định lượng (quantitative variable) Cách đọc biểu đồ scatterplots Một biểu đồ scatterplots bao gồm một trục X (trục hoành) và một trục Y (trục tung) và một loạt các chấm (dots). Mỗi …
XSTK

Bài 10: Biểu đồ Boxplots (box and whiskers)

Biểu đồ boxplots, hay còn được gọi là box and whiskers, là một loại biểu đồ thể hiện các khuôn hình của dữ liệu định tính (quantitative data). Cơ bản về boxplots Một biểu đồ boxplots chia tập dữ liệu thành các khoảng phần tư (quartiles). Phần thân của biểu …
XSTK

Bài 9: Cách đọc hiểu Bar chart và histogram

Cũng giống như đồ thị dotplots, bar chart và histogram đươc sử dụng để so sánh kích cỡ của các nhóm dữ liệu khác nhau Bar chart Bar chart hay còn được dịch sang tiếng Việt là biểu đồ cột bao gồm các cột được xếp cạnh nhau trên một …
XSTK

Bài 8: Cách đọc hiểu đồ thị dạng dotplots

Khái niệm đồ thị dotplots Dotplots là một dạng đồ thị được sử dụng để so sánh tần suất trong mỗi nhóm dữ liệu. Đồ thị dotplots thường được sử dụng nhiều nhất đối với tập dữ liệu nhỏ. Như cái tên đã gợi ý, đồ thị này bao gồm …
XSTK

Bài 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

Một giả thuyết thống kê (statistical hypothesis) là một giả định về một tham số của tổng thể (population parameter). Giả định này có thể đúng hoặc không đúng. Kiểm định giả thuyết là tập hợp các bước mà nhà thống kê sử dụng để chấp nhận hay bác bỏ …
XSTK

Bài 3: Trung bình và trung vị

Trung bình (mean) và trung vị (median) là hai thước đo phổ biến nhất trong việc đo xu hướng tập trung (central tendency) của dữ liệu. Cách tính trung bình và trung vị Để tìm trung vị, việc đầu tiên là sắp xếp dãy số theo thứ tự từ nhỏ …
XSTK

Bài 2: Tổng thể và mẫu

Việc nghiên cứu thống kê liên quan trực tiếp đến các tập dữ liệu (dataset). Bài học này mô tả 2 kiểu tập dữ liệu quan trọng là Tổng thể (populations) và Mẫu (Samples). Cuối bài học sẽ là một ví dụ về cách lấy mẫu ngẫu nhiên bằng Excel. …
XSTK

Bài 1: Biến thống kê.

Biến thống kê là gì? Trong thống kê, một đại lượng sẽ được gọi là biến (variable) nếu đại lượng này có 2 đặc điểm xác định: Là một thuộc tính mô tả sự vật hiện tượng. Có thể nhận các giá trị có thể khác nhau tùy vào từng …