Fun

Chuyện cười: Anh ngốc

Anh Ngốc mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta chốt chuồng bò cẩn thận, sau đó còn đặt ngay cái chõng chắn giữa cửa chuồng mà nằm ngủ. Ấy thế mà hôm sau tỉnh dậy, con bò của anh ta đã bị kẻ gian dắt đi mất. Ngốc xót của đi báo quan:

— Bẩm quan, chắc chắn là chúng nó dắt bò chui dưới gầm chõng của con mà đi ra.

Quan nghe vô lý quá phải phì cười:

— Con bò chứ có phải con chó con mèo đâu mà chui được dưới gầm chõng.

— Dạ bẩm quan, thế thì chúng nó dắt đi lối nào? Sáng dậy cái chõng của con vẫn nằm chắn giữa cửa cơ mà!

— Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng võng mày sang một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ chứ khó gì!

Ngốc như vỡ lẽ, nói:

— À! Hóa ra quan thông đồng với bọn trộm nên mới biết rõ như thế!

Leave a Reply