Fun

Chuyện cười: Chàng Ngốc

Một gã lái buôn thấy nhà anh Ngốc có chiếc tủ cổ quý giá, liền lập mưu mua lại với giá rẻ mạt. Gã giả vờ bảo Ngốc:

— Cái tủ này tôi cũng chẳng dùng làm gì, chỉ chẻ ra lấy củi đun thôi nhưng vẫn trả anh 5 quan tiền đấy.

Ngốc nhận lời. Gã lái buôn hớn hở hẹn sáng mai sẽ mang xe bò đến chở tủ về. Sáng hôm sau, gã đưa xe đến thì không thấy cái tủ đâu mà chỉ có đống củi lớn lù lù ngoài sân. Ngốc nói:

— Hôm qua bán cho ông cái tủ cũ mà lấy những 5 quan tiền, tôi ân hận quá nên đã chẻ sẵn ra hộ ông rồi đấy!

Leave a Reply