Fun

Chuyện cười: Chữa bệnh

Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đến hỏi:

— Lão nghe thầy chữa bệnh tài lắm, thầy đã chữa khỏi được mấy đám rồi?

Ông thầy lang quả quyết đáp:

— Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.

Ông lão cau mặt nói:

— Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi, sao nó mới uống được 3 tháng đã chết?

Ông lang xua tay:

— Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng đã vội chết? Cứ thử uống thuốc đủ năm, xem có có khỏi không nào?

Leave a Reply