Fun

Chuyện cười: Đánh mất.

Cô chủ và con hầu đi đò. Con hầu ăn trầu, vụng tay làm rơi cái ống vôi bằng bạc của cô chủ xuống sông. Sợ chủ mắng nó mới hỏi:

— Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có gọi là mất không ạ?

Cô chủ cười:

— Rõ lẩn thẩn chưa! Đã biết nó ở đâu rồi thì làm sao gọi là mất được!

Con hầu nhanh nhảu:

— Thế thì cái ống vôi của cô không mất đâu! Con biết nó nằm ở dưới đáy sông ấy, con vừa đánh rơi xuống đấy xong.

Leave a Reply