Fun

Chuyện cười: Lãng tai

Gần tới Noel, bé đứng giữa nhà nhắc đi nhắc lại rõ to:

— Ông già Noel ơi, năm nay cháu muốn xin ông một chiếc xe đạp! Ông già Noel ơi, năm nay cháu muốn xin ông một chiếc xe đạp! Ông già Noel ơi, năm nay cháu muốn xin ông một chiếc xe đạp! Ông già Noel ơi, năm nay cháu muốn xin ông một chiếc xe đạp…

Anh trai bé thấy vậy liền thắc mắc:

— Sao em phải hét to thế, ông già Noel có bị lãng tai đâu?

Bé trả lời:

— Nhưng ông bà nội ở trên tầng thì có ạ!

Leave a Reply