Fun

Chuyện cười: Phép lịch sự.

Hai anh chàng ăn tham lại có tính sĩ diện ngồi xơi cỗ với nhau. Ăn một hồi, đĩa thịt gà chỉ còn lại hai miến một to một nhỏ thì cả hai đều ngồi im. Ai cũng nghĩ: “Nếu để nó gắp trước, chắc chắn nó sẽ gắp miếng nhỏ”. Chờ mãi lâu quá, một anh bèn thò đũa gắp ngay miếng thịt to. Anh kia mắng ngay:

— Anh thật bất lịch sự, phải có ý tứ, nếu đã gắp trước thì phải gắp miếng nhỏ chứ!

Anh này vặn hỏi:

— Thế nếu là anh thì anh gắp miếng nào?

— Đương nhiên là tôi sẽ gắp miếng nhỏ rồi.

— Thế thì đằng nào miếng to chẳng là phần tôi – Anh này thản nhiên nói vậy và đủng đỉnh ăn tiếp.

Leave a Reply