Fun

Chuyện cười: Rắn cắn

Tí kể Tèo:

— Thầy tớ dạy, nếu bị rắn cắn thì phải lấy dây cột chặt bên cạnh vết thương, để không cho nọc độc lan ra chỗ khác trong khi chờ cấp cứu.

Tèo hỏi:

— Thế nếu rắn cắn trúng mặt thì sao?

Tí đáp:

— Thì lấy dây cột cổ cho thật chặt, không để nọc độc lan xuống phần dưới cơ thể!

Leave a Reply