Fun

Chuyện cười: Sự tuần hoàn của máu

Thầy giáo giảng cho học sinh về sự tuần hoàn của máu. Để minh họa, thầy nói:

— Bây giờ các em nhìn đây, nếu tôi chúc ngược đầu xuống, thì máu sẽ dồn xuống đầu tôi và mặt tôi sẽ đỏ bừng lên.

Các em học sinh đều đồng ý, Thầy giáo đứng thẳng người dậy rồi nói tiếp:

— Bây giờ đố các em biết, vì sao thầy đứng thẳng mà máu lại không dồn xuống chân của thầy?

Cả lớp im lặng một lúc, rồi có một em học sinh rụt rè giơ tay phát biểu:

— Thưa thầy, vì chân của thầy không rỗng ạ

Leave a Reply