Fun

Chuyện cười: Thầy đồ

Một thầy đồ có thói hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò mới hỏi:

— Chúng con học chữ và phải học cả tính nết của thầy nữa. Thầy ngủ ngày, sao thầy không cho chúng con ngủ ngày?

Thầy trả lời liều:

— Ta đâu có ngủ ngày. Ta nằm chiêm bao để trò chuyện với ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ!

Một buổi kia, thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay học trò dậy mắng:

— Sao chúng mày dám bỏ học mà nằm ngủ?

Trò thưa:

— Thưa thầy, chúng con có ngủ đâu! Chúng con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ ạ!

Thầy tức giận nói:

— Mày bảo gặp ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy thì hai ngài nói gì với chúng mày?

Trò trả lời:

— Hai ngài bảo sao lâu nay không thấy thầy đến thăm. Chúng con thưa rằng mới hôm qua thầy con có đến thăm hai ngài kia mà. Hai ngài liền mắng: “Về bảo cái thằng thầy mày đừng có mà nói dối!”

Leave a Reply