Tư duy căn bản

Đáp án phần 3

1- Cho lập luận sau:

Mặt trời mọc lên ở đằng Đông mỗi ngày từ hàng ngàn năm lịch sử
Do đó, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc

Đây là kiểu lập luận DIỄN DỊCH hay QUY NẠP?

a, Diễn dịch (deductive)

b, Quy nạp (inductive)

2- Cho lập luận sau

Mỗi lần tôi bị đứt tay, tay tôi chảy máu, tôi cảm thấy đau và khóc. Bạn của tôi vừa bị đứt tay khi gọt hoa quả. Tay anh ấy chảy máu và anh ấy đang khóc. Do đó, anh ấy đang cảm thấy đau.

Đây là kiểu lập luận:

a, Khái quát hóa

b, Loại suy

3- Cho lập luận sau:

Trong quá khứ, cứ mỗi lần tôi đi cắm trại thì trời lại mưa.
Vì thế, trời sẽ luôn luôn mưa khi tôi đi cắm trại

Đây là kiểu lập luận:

a, Khái quát hóa

b, Loại suy

4- Cho lập luận sau:

Trong quá khứ, cứ mỗi lần tôi đi cắm trại thì trời lại mưa.
Vì thế, trời sẽ luôn luôn mưa khi tôi đi cắm trại

Lỗi ngụy biện nào đã bị mắc phải?

a- khái quát hóa vội vàng

b- lấy mẫu không mang tính đại diện

Phần dưới đây dành cho câu 5-7

Cho lập luận sau:

Tôi đã tiến hành nhiều thí nghiệm để tìm hiểu xem nước sôi ở nhiệt độ bao nhiêu. Cứ mỗi lần tôi đun nước, nước đều sôi ở 100 độ C. Do đó tôi kết luận, nước luôn luôn sôi ở 100 độ C.

Mỗi nhận định dưới đây sẽ làm YẾU ĐI/MẠNH LÊN kết luận được đưa ra ở trên?

5- Tôi đã thực hiện thí nghiệm của mình bằng cách sử dụng rất nhiều chất đốt khác nhau (củi, rơm, ga, cồn, xăng, điện, từ trường) và sử dụng nhiều đồ dùng khác nhau để chứa nước (nồi nhôm, nồi inox, ống thủy tinh…)

a- Mạnh lên

b- Yếu đi

6- Tôi đã tiến hành những thí nghiệm của mình dưới những điều kiện khắt khe. Tôi luôn sử dụng một nguồn chất đốt và một loại dụng cụ chứa nước mỗi lần thí nghiệm.

a- Yếu đi

b- Mạnh thêm

7- Tôi thử leo lên đỉnh Fansipan để thực hiện thí nghiệm thì phát hiện nước sôi ở 72 độ C.

a- Yếu đi

b- Mạnh thêm

8- Quan điểm cho rằng, thế giới chỉ là tập hợp những hình ảnh hoặc ý tưởng được sản sinh bởi tâm trí, được gọi là gì?

a- chủ nghĩa duy lý

b- chủ nghĩa duy tâm

9- Quan điểm cho rằng, có tồn một thế giới độc lập với tâm trí (mind-independent reality) và có thể khám phá được bằng khoa học, được gọi là gì?

a- Chủ nghĩa xã hội

b- Chủ nghĩa thực tại khoa học

LƯU Ý: Bạn đang đọc bài viết thuộc series khoá học Triết học và tư duy phản biện. Để có thể nắm bắt được tất cả những lợi ích mà khoá học này đem lại, bạn cần kiên nhẫn học tuần tự từ bài đầu tiên. Click vào đây để đọc bài đầu tiên!

Leave a Reply