Meta101x

Kết thúc để bắt đầu!

Wow! Cuối cùng mình cũng đã dịch xong toàn bộ nội dung của khóa học META101x – Triết học và tư duy phản biện. Hy vọng với bản dịch lần 2 này, các bạn đọc sẽ dễ hiểu hơn, mặc dù mình biết vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

Bạn đừng vội nghĩ rằng blog sẽ dừng lại tại đây. Trái lại, đây sẽ là khởi đầu cho rất nhiều những bài viết thú vị tiếp theo. Đó là những bài viết làm rõ hơn nội dung của khóa học này hoặc là những bài viết thể hiện việc khóa học này có ảnh hưởng đối với tôi như thế nào.

STAY TUNED!

LƯU Ý: Bạn đang đọc bài viết thuộc series khoá học Triết học và tư duy phản biện. Để có thể nắm bắt được tất cả những lợi ích mà khoá học này đem lại, bạn cần kiên nhẫn học tuần tự từ bài đầu tiên. Click vào đây để đọc bài đầu tiên!

2 Comments

  1. Mayy Le September 10, 2020
  2. Vũ Quốc Đạt September 12, 2020

Leave a Reply