Fun

Truyện cười: Thầy có biết em là ai không?

Giờ thi đã kết thúc được một lúc, cậu sinh viên kia mới lên nộp bài và bị giám thị từ chối thẳng thừng. Cậu vẫn gan lì tiến sát đến bàn giáo viên và hỏi:

— Thầy có biết em là ai không?

Ông thầy nhếch mép cười, không thèm nhìn cậu sinh viên:

— Dĩ nhiên là không. Và tôi cũng cũng chẳng cần phải biết em là ai.

— Thế thì tốt!

Cậu sinh viên nói vậy và nhanh tay nhét bài của mình vào giữa tập bài thi đang xếp trên bàn rồi chạy vù ra khỏi phòng

Leave a Reply